ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านปลักแรด

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรื [...]

อ่านต่อ