งานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากท่า ณ บ้านอรัญญิก

12 มกราคม 2563 นายชนะพล บุญเก่าพัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจครัวเรือนเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30น.นายชนะพล บุญเก่า พัฒน [...]

อ่านต่อ

ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอท่าเรือ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2563

9 มกราคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

9 มกราคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ