พิธีเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบางเอียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

22 ธันวาคม 2562 ฃ นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ

18 ธันวาคม 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ ม [...]

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ “หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล”

17 ธ.ค.62 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมาย [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอท่าเรือ ครั้งที่ 3/2562

12 ธันวาคม 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอ [...]

อ่านต่อ