ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) แก่คณะกรรมการฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้ นายธีทัช รังสร้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) แก่คณะกรรมการฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)