เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

22 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ และนายปัญญา หมอนทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง พร้อมคณะเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

(Visited 9 times, 1 visits today)