เข้าร่วมประชุมหารือ กรณี สมาชิกค้างชำระกลุ่ม ครบสัญญาปี2560 บ้านบึง หมู่8 ตำบลวังแดง

27 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวฐาพัช วิรัชติ พร้อมด้วยกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อยอดเห็ดภูฏาน เข้าร่วมประชุมหารือ กรณี สมาชิกค้างชำระกลุ่ม ครบสัญญาปี2560 บ้านบึง หมู่8 ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)