เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)