เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ​ตำบลโพธิ์เอน​

26 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ​ตำบลโพธิ์เอน​ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)