รับเอกสารสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากตัวแทนกลุ่มโครงการซื้อข้าวสารและแก๊สหุงต้มมาจำหน่าย

25 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับเอกสารสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากตัวแทนกลุ่มโครงการซื้อข้าวสารและแก๊สหุงต้มมาจำหน่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)