มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นางสุชิน เฟื่องศิลป์ผู้ประกอบการกระเป๋าสะพาย (กระเป๋าหนังวัวแท้) เครื่องหนังเมธา

28 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นางสุชิน เฟื่องศิลป์ผู้ประกอบการกระเป๋าสะพาย (กระเป๋าหนังวัวแท้) เครื่องหนังเมธา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 49 times, 2 visits today)