ติดต่อผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกกขนากพลัส และขนมบ้าบิ่นแม่ทองสุขเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

25 พฤศจิกายน 2562
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดต่อผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกกขนากพลัส และขนมบ้าบิ่นแม่ทองสุขเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอท่าเรือ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

(Visited 31 times, 1 visits today)