ให้คำแนะนำ คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน

14 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำ คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เอน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)