แนะนำ ให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน

14 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แนะนำ ให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 8 หนองขนาก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 22 times, 1 visits today)