แนะนำ ให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้านแก่สมาชิกหมู่ที่ 1 โพธิ์เอน

12 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ แนะนำ ให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้านแก่สมาชิกหมู่ที่ 1 โพธิ์เอน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)