เข้าร่วมพิธีศพนาย พัว ผอบเงิน อายุ 84 ปี เป้าหมายครัวเรือนยากจน

12 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาว ฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีศพนาย พัว ผอบเงิน อายุ 84 ปี เป้าหมายครัวเรือนยากจน ปี 2562 ณ วัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)