มอบเอกสารแบบสำรวจปราชญ์ชุมชน(ด้านอาชีพ) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญกร นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ ติดตาม มอบเอกสารแบบสำรวจปราชญ์ชุมชน(ด้านอาชีพ) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ นายณพวัฒน์ สุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองกีบม้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองกีบม้า ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)