ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าเรือ

15 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าเรือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)