ติดตาม ตรวจสอบ กองทุนหมู่บ้านบ้านมะขามเรียง

14 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจสอบ กองทุนหมู่บ้านบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 6 ตำบลจำปา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 18 times, 1 visits today)