ติดตามทะเบียนปราชญ์และสมาชิกครัวเรือนเข้าร่วม โครงการสัมมาชีพ

7 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามทะเบียนปราชญ์และสมาชิกครัวเรือนเข้าร่วม โครงการสัมมาชีพ บ้านวังแดงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)