ติดตามกลุ่มเครื่องหนังเมธา เพื่อเข้าร่วมโครงการศิลปิน OTOP

12 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาว ฐาพัช วิรัชติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามกลุ่มเครื่องหนังเมธา เพื่อเข้าร่วมโครงการศิลปิน OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)