ทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ

4 พ.ย. 2562
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือจังหวัเพระนครศรีอยุธยา

(Visited 11 times, 1 visits today)