นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบกรอบแนวทางการทำงานหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับมอบกรอบแนวทางการทำงาน เรื่อง
1. นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน
2. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. การแก้ไขปัญหาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)