ตรวจเยี่ยมผู้ค้าผู้ประกอบการภายในพื้นที่ตลาดประชารัฐ

1 พ.ย. 2562
นายชนะพล บุญเก่า มอบหมายให้นางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา ตรวจเยี่ยมผู้ค้าผู้ประกอบการภายในพื้นที่ตลาดประชารัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)