ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) แก่คณะกรรมการฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นางสุชิน เฟื่องศิลป์ผู้ประกอบการกระเป๋าสะพาย (กระเป๋าหนังวัวแท้) เครื่องหนังเมธา

28 พ.ย. 62 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมา [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมหารือ กรณี สมาชิกค้างชำระกลุ่ม ครบสัญญาปี2560 บ้านบึง หมู่8 ตำบลวังแดง

27 พ.ย. 62 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมา [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 พ.ย. 62 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมาย [...]

อ่านต่อ

ติดต่อผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกกขนากพลัส และขนมบ้าบิ่นแม่ทองสุขเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

25 พฤศจิกายน 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ [...]

อ่านต่อ

รับเอกสารสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากตัวแทนกลุ่มโครงการซื้อข้าวสารและแก๊สหุงต้มมาจำหน่าย

25 พ.ย. 62 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมา [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

22 พ.ย. 62 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ พร้อมด [...]

อ่านต่อ