ร่วมมอบสิ่งของบริจาคให้แก่นางสาวประชุม บ่อแสง ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการอช.แก้จน ปี พ.ศ.2562

นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวฐ [...]

อ่านต่อ

มอบสิ่งของบริจาคให้แก่นางสาวหลอด มูลหิรัญ ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการอช.แก้จน ปี พ.ศ.2562

นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวฐ [...]

อ่านต่อ

มอบสิ่งของบริจาคให้แก่นางสาวสายบัว หนูแก้ว ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการอช.แก้จน ปี พ.ศ.2562

นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวฐ [...]

อ่านต่อ

มอบสิ่งของบริจาคให้แก่นางสาวอำไพ หนูแก้ว ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการอช.แก้จน ปี พ.ศ.2562

31 ต.ค. 62 10.30 น. นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเร [...]

อ่านต่อ

มอบสิ่งของบริจาคให้แก่นางบุญน่วม ถาวรนารถ ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการอช.แก้จน ปี พ.ศ.2562

31 ต.ค. 62 10.00 น. นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเร [...]

อ่านต่อ

มอบสิ่งของบริจาคให้แก่นายแจ บุญเม่น ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการอช.แก้จน ปี พ.ศ.2562

31 ต.ค. 62 9.30 น. นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรื [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ตำบลจำปา ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลจำปา

30 ตุลาคม 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอ [...]

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนางสาวลัดดา สีนาคล้วน กำนันตำบลปากท่า

30 ตุลาคม 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ พร [...]

อ่านต่อ

พิธีประดับเข็มบุรฉัตรเนื่องในวันสถาปนากรมทหารสื่อสารที่ ๑ ครบรอบรอบปีที่ ๓๑

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ