ประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. น.ส.เตือนใจ  บุญทิม พัฒนาการอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยนายประทีป  การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 34 times, 1 visits today)