ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนทับทิม หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านสวนทับทิม หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 40 times, 1 visits today)