การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าเรือ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม พัฒนาการอำเภอท่าเรือ และนางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าเรือ โดยมีนายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อ งประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 21 times, 1 visits today)