การดำเนินกิจกรรมกลุ่มขนมไทย ตำบลจำปา ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสวนทับทิม หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มขนมไทย ตำบลจำปา ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสวนทับทิม หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา อำเภอท่ าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 18 times, 1 visits today)