นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารการกู้เงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองกีบม้า ม.1 ต.หนองขนาก

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารการกู้เงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองกีบม้า จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 550000 บาท ณ ที่ทำการกองทุน ม.1 ต.หนองขนาก

(Visited 70 times, 1 visits today)