โครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบบปากท่า สาธิตอาชีพทำไข่เค็ม และน้ำยาล้างจาน

วันที่ 6 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์น [...]

อ่านต่อ

โครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบบปากท่า ศึกษาดูงานหมู่ย้านต้นแบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง

วันที่ 5 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์น [...]

อ่านต่อ

นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารการกู้เงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองกีบม้า ม.1 ต.หนองขนาก

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์น [...]

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาก

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์น [...]

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขนาก ณ วัดพุฒาวาส

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์น [...]

อ่านต่อ

นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 นายอำเภอ และปลัดอาวุโสอำเภอท่าเรือ

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. นางสาวเตือนใจ  บุญทิ [...]

อ่านต่อ

นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเตือนใจ  บุญทิ [...]

อ่านต่อ

นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ” ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร “

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายใต้การอำนวย [...]

อ่านต่อ