นางสาวเตือนใจ บุญทิม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือร่วมประชุมโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำ ฯ

*สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ* วันที่ 16 พฤศจิกายน 25 [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าเรือ ร่วมดูงานที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเริงราง ม.4 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

*สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ* วันที่ 16 พฤศจิกายน 25 [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าเรือ ร่วมให้การต้อนรับนายประทีป การมิตรี เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าเรือ (ก.ช.ภ.อ.ท่าเรือ) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเครา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าเรือขอขอบคุณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าเรือที่ร่วมบริจาคของงานกาชาด 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าเรือ ร่วมกันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

*สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ* เวลา 09.00 น. วันที่ 9 [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าเรือ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

*สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ* เวลา 13.00 น. วันที่ 9 [...]

อ่านต่อ