สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ

*สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ* วันที่ 27 สิงหาคม 2561 [...]

อ่านต่อ

นกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ ม.5 ต.ศาลาลอย

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายนนทวิทย์ นิลานุช อาสาพัฒนา ร่ [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าเรือ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9:30 น. นายประจัญ จันท [...]

อ่านต่อ