สพอ.ท่าเรือ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอิสรพรรณ ปิ่นสุวรรณ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ