โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปากท่า 

วันที่ 21 กมภาพันธ์ 2561 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ

โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ 13 ตำบลศาลาลอย

วันที่ ๒๑ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวคนิษฐา สุทธิสมบูรณ์ นักว [...]

อ่านต่อ

โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลหนองขนาก

วันที่ ๒๑ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.ท่าเรือ ประชุมคณะกรรมการ [...]

อ่านต่อ