การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ โดยนายธีทัต รังสร้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ท่าเรือ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ

(Visited 28 times, 1 visits today)