พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่บ้านบ้านบึง หมู่ที่ 8 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายประจัญ จันทร์เนตร พ [...]

อ่านต่อ

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอท่าเรือ อำนวยความสะดวกและให้สัมภาษณ์แก่คณะถ่ายทำรายการ “VOICE เสียงประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายประจัญ จันทร์เนตร์ [...]

อ่านต่อ

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11/2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายประจัญ จันทร์เนตร พั [...]

อ่านต่อ