ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอท่าเรือ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

การประชุมการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อ.ท่าเรือ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ