ร่วมทอดผ้าบังสกุลในพิธีงานศพ นางประทีป ศรีสำนอง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

18 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

สัมมาชัพชุมชน ในการสาธิตการทำน้ำพริกเผา ในหมู่ที่ 2 และการสาธิตทำก้อนเห็ดนางฟ้า ในหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร่อม

11 เมษายน 2560 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอท่าเร [...]

อ่านต่อ

ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 เมษายน 2560 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอท่าเรื [...]

อ่านต่อ