นายชนะพล บุญเก่า

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าเรือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา