“สพอ.ทัพทัน ร่วมประชุมติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สพอ.ทัพทันดำเนินการติดตามงบประมาณเงินกองทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอทัพทัน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ติดตามการขับเคลื่อนพัฒนางานสตรีในระดับอำเภอ/ตำบลในพื้นที่อำเภอทัพทัน มีแนวทางการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2565
สพอ.ทัพทัน : รายงาน📣📣💐
(Visited 8 times, 1 visits today)