🌴🥥 พช.ทับสะแก ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🙏🏻🏞️”พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส มะพร้าวใหญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🏆การแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับสะแก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🗓️ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. 📢 เครือข่ายกอง [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌴🥥 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางรัตนากร ศรวัฒนา นักวิชาการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม