พช.ทับสะแก เข้าร่วมฝึกอบรมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน และการทำถังหมักรักษ์โลก (Green Cone)

🗓️ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.

📌 นางรัตนากร ศรวัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทับสะแก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน และการทำถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) ที่จัดขึ้นโดย อบต.เขาล้าน
📌 ซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้คือ การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะ และการทำถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน ให้เปลี่ยนเป็นธาตุอาหารในการบำรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมกับการเจริญเติมโตของพืช
📌 ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้รับความรู้และพร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมกันคัดแยกขยะและทำถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) ในครัวเรือน

📸 📰 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก

(Visited 20 times, 1 visits today)