🌴🥥 พช.ทับสะแก ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🙏🏻🏞️”พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี” 🏝️🐟

🗓️ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

📌นางรัตนากร ศรวัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทับสะแก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล ณ พื้นที่ต้นแบบ แปลงนางนิสานาถ มีศักดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การดำเนินงานภายในแปลง
1. ปลูกพืชรอบบ่อ ได้แก่ มะพร้าว มะกรูด กล้วย และมะม่วง
2. เลี้ยงสัตว์ ปลา ไก่ และเป็ด
3. ฐานการทำน้ำหมักจุรินทรี EM
4. ฐานเรียนรู้ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
📌 เจ้าของแปลงมีการต่อยอดและถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้เขามาศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง

📸 📰 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก

#CDD #ChangeForGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก
#โคก หนอง นา

(Visited 10 times, 1 visits today)