🙋 ประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านทุ่งตาแก้ว

🗓️ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

 

📌นางรัตนากร ศรวัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทับสะแก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านทุ่งตาแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📌โดยการประชุมในครั้งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการฯ จำนวน 9 คน และเลือกตำแหน่งการบริหารงานต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ส่งเสริมการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในหมู่บ้าน

 

📸 📰 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก

 

#CDD #ChangeForGood

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

(Visited 10 times, 1 visits today)