🌴🥥 โครงการฝึกทักษะและพัฒนาการทำลายผ้ามัดย้อม โดยกลุ่มสตรีบ้านแสงอรุณ

🙏🏻🏞️“พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี” 🏝️🐟
🗓️ วันที่ 25 กันยายน 2565
📌กลุ่มสตรีบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการฝึกทักษะและพัฒนาการทำลายผ้ามัดย้อม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25 คน โดยมี นายวิทยา สันติสุขไพบูลย์ วิทยากรจากบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก มาให้ความรู้ตั้งแต่การเลือกผ้า การเตรียมสี การเตรียมผ้าสำหรับย้อม และเทคนิคการมัดลวดลายต่างๆ
🎉 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านแสงอรุณ มีทักษะในการทำผ้ามัดย้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป
📸 📰 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก
#CDD #ChangeForGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก
(Visited 20 times, 1 visits today)