จิตอาสาทับสะแก ร่วมพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมนำข้าราชการทุกสังกัด จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดสมุทรธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางพิสมัย ศักดิ์เกิด ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาศาสนสถาน พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กลับคืนสู่ท้องทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มความสมดุลในระบบนิเวศให้มากขึ้นด้วย

(Visited 39 times, 1 visits today)