พช.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พื้นที่อำเภอทับสะแก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเอกรินทร์ สุดชู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางถิระรัตน์ สายศิวานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีปัญหาการชำระหนี้ตามสัญญา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กข.คจ. บ้านหนองยาว หมู่ที่ 6, บ้านทุ่งตาแก้ว หมู่ที่ 10 และบ้านประชาราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหูกวาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก โดยมีนางพิสมัย ศักดิ์เกิด พัฒนาการอำเภอทับสะแก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับกองทุน กข.คจ. ที่มีปัญหาการดำเนินงานฯ โดยคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้านดังกล่าว ได้มาร่วมประชุมและรับฟังคำแนะนำ พร้อมกำหนดแผนการติดตามในระดับพื้นที่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ในทั้งสามหมู่บ้านสามารถดำเนินการต่อได้

(Visited 65 times, 1 visits today)