ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีอำเภอทับสะแก ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีอำเภอทับสะแก ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีผู้สนใจเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือ สำนักงานพัฒาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.womenfund.in.th

(Visited 101 times, 1 visits today)