หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

 

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหมู่บ้าน  OVC (วัดโบสถ์ต้นตาล หรือ วัดอ่างสุวรรณ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 นางสาลี่ เคลือบสุวรรณ พัฒนาการอำเภอทับสะแก นายอรัญ สินพิชัย และนางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งคล้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ต.อ่างทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเตรียมการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน OVC ที่วัดโบสถ์ไม้ตาล (วัดอ่างสุวรรณ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(Visited 65 times, 1 visits today)